തുറമുഖത്ത് കപ്പൽ തീരത്തെ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രയോഗം

കപ്പലിന്റെ വൈദ്യുതി ആവശ്യകത നിറവേറ്റുന്നതിനായി കപ്പൽ ബെർത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ കപ്പലിന്റെ ഓക്സിലറി എൻജിൻ സാധാരണയായി വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.വ്യത്യസ്ത തരം കപ്പലുകളുടെ വൈദ്യുതി ആവശ്യം വ്യത്യസ്തമാണ്.ജീവനക്കാരുടെ ആഭ്യന്തര വൈദ്യുതി ആവശ്യത്തിന് പുറമേ, കണ്ടെയ്നർ കപ്പലുകൾ ശീതീകരിച്ച കണ്ടെയ്‌നറുകളിലേക്ക് വൈദ്യുതി നൽകേണ്ടതുണ്ട്;പൊതു ചരക്ക് കപ്പലിന് ബോർഡിലെ ക്രെയിനിന് വൈദ്യുതി നൽകേണ്ടതുണ്ട്, അതിനാൽ വിവിധ തരം ബെർത്തിംഗ് കപ്പലുകളുടെ വൈദ്യുതി വിതരണ ഡിമാൻഡിൽ വലിയ ലോഡ് വ്യത്യാസമുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ വലിയ പവർ ലോഡ് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകാം.മറൈൻ ഓക്സിലറി എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തന പ്രക്രിയയിൽ ധാരാളം മലിനീകരണം പുറപ്പെടുവിക്കും, പ്രധാനമായും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് (CO2), നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡുകൾ (NO), സൾഫർ ഓക്സൈഡുകൾ (SO), ഇത് ചുറ്റുമുള്ള പരിസ്ഥിതിയെ മലിനമാക്കും.ഇന്റർനാഷണൽ മാരിടൈം ഓർഗനൈസേഷന്റെ (IMO) ഗവേഷണ ഡാറ്റ കാണിക്കുന്നത്, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഡീസൽ കപ്പലുകൾ ഓരോ വർഷവും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ടൺ NO, SO എന്നിവ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറന്തള്ളുന്നു, ഇത് ഗുരുതരമായ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു;കൂടാതെ, ആഗോള സമുദ്രഗതാഗതം പുറന്തള്ളുന്ന CO യുടെ സമ്പൂർണ്ണ അളവ് വലുതാണ്, കൂടാതെ പുറന്തള്ളുന്ന CO2 ന്റെ മൊത്തം അളവ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോക്കോളിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ വാർഷിക ഹരിതഗൃഹ വാതക ഉദ്‌വമനത്തെക്കാൾ കൂടുതലാണ്;അതേസമയം, കണക്കുകൾ പ്രകാരം തുറമുഖത്ത് കപ്പലുകൾ സഹായ യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദവും പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകും.

നിലവിൽ, ചില വികസിത അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖങ്ങൾ തുടർച്ചയായി തീര വൈദ്യുതി സാങ്കേതികവിദ്യ സ്വീകരിക്കുകയും നിയമത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അത് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലെ പോർട്ട് അതോറിറ്റി അതിന്റെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള എല്ലാ ടെർമിനലുകളും തീരത്തെ പവർ ടെക്നോളജി സ്വീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതമാക്കുന്നതിനുള്ള നിയമനിർമ്മാണം [1] പാസാക്കി;2006 മെയ് മാസത്തിൽ, യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ 2006/339/EC ബിൽ പാസാക്കി, അത് EU തുറമുഖങ്ങൾ കപ്പലുകൾക്ക് ബെർത്ത് ചെയ്യുന്നതിനായി തീരത്തെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു.ചൈനയിൽ, ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിനും സമാനമായ നിയന്ത്രണ ആവശ്യകതകളുണ്ട്.2004 ഏപ്രിലിൽ, മുൻ ഗതാഗത മന്ത്രാലയം പോർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് സംബന്ധിച്ച നിയന്ത്രണങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു, അത് തുറമുഖ മേഖലയിലെ കപ്പലുകൾക്ക് തീര വൈദ്യുതിയും മറ്റ് സേവനങ്ങളും നൽകണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു.

കൂടാതെ, കപ്പൽ ഉടമകളുടെ വീക്ഷണകോണിൽ, ഊർജ്ജ ദൗർലഭ്യം മൂലമുണ്ടാകുന്ന വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയും തുറമുഖത്തെ സമീപിക്കുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇന്ധന എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് തുടർച്ചയായി ഉയരുന്നു.ഷോർ പവർ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാൽ, തുറമുഖത്തെ സമീപിക്കുന്ന കപ്പലുകളുടെ പ്രവർത്തനച്ചെലവ് കുറയും, നല്ല സാമ്പത്തിക നേട്ടം.

അതിനാൽ, ഊർജ്ജ സംരക്ഷണത്തിനും ഉദ്‌വമനം കുറയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള ദേശീയ, വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക മാത്രമല്ല, പ്രവർത്തനച്ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ടെർമിനൽ മത്സരക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും "ഗ്രീൻ പോർട്ട്" നിർമ്മിക്കുന്നതിനുമുള്ള സംരംഭങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന തീര വൈദ്യുതി സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് തുറമുഖം സ്വീകരിക്കുന്നത്.

ABUIABACGAAgx8XYhwYogIeXsAEwgAU4kgM


പോസ്റ്റ് സമയം: സെപ്റ്റംബർ-14-2022